Kontakt

Foto, telefon (1)Riaditeľ a konateľ spoločnosti

Marek Cigáň

mail: cigan@markempire.sk
telefón: +421 908 516 434

Sídlo a poštová adresa spoločnosti

Názov spoločnosti: Mark Empire, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Ul.Z. Nejedlého 2871/35, 934 05 Levice
V zastúpení: Marek Cigáň – riaditeľ a konateľ spoločnosti
IČO: 46 564 632
DIČ: 20 2343 6382
IČ DPH: SK20 2343 6382


Zväčšiť mapu