Profil

construction1

        Cieľom súkromnej spoločnosti Mark Empire, s.r.o. je uskutočňovanie požiadaviek obchodných partnerov, investorov tuzemských ako aj zahraničných. Spoločnosť ponúka kvalitne odvedenú prácu, prísne dodržiavanie termínov, korektnosť voči obchodným partnerom, investorom, ako aj celkovú spokojnosť s vykonanými službami a taktiež cestu, ktorá smeruje aj k spokojnosti dodávateľov. Našou prioritou je odvedenie práce, v čo najvyššej kvalite. Týka sa to stavebných prác, ako sú pokládka dlažby, obkladov, montáž sadrokartónu (stropy, priečky, steny), murovanie všetkými typmi materiálov, zateplenie polystyrénom a nobasilom, betonáž             (šalovanie, debnenie, DOKA, PERY), viazanie železa, maľovanie, strojové omietky, výkopové, zemné a búracie práce, ako aj elektroinštalačných prác spojených s montážou, rekonštrukciou a údržbou vyhradených                   elektrických technických zariadení a tiež ďalšími prácami, ktoré s tým súvisia, taktiež strojárskych prác, zváraní potrubí a to plastových, nerezových a z čierneho materiálu. Taktiež zváranie plechov a oceľových konštrukcií. Zváranie autogénom, elektródou na nerez, elektródou na čierny materiál, elektródou celulózovou, CO2 (135, 136, 138) a aj zváraním hliníku (131). Ďalej zváranie argónom čierny a nerezový materiál, taktiež kombináciou argón a elektróda ako aj ďalšími rôznymi kombináciami, zváranie nerezového materiálu aj na zváracích automatoch Orbital. Uskutočňovanie montáží nerezových potrubí podľa izometrických výkresov v chemickom,                farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Montáž potrubia z čierneho materiálu podľa izometrických výkresov v elektrárňach. Venovanie sa montáži kúrenia z čierneho a nerezového materiálu a to aj s použitím systému press fitting. Ďalej sa venovanie montáži podlahového, plastového, hliníkoplastového a medeného kúrenia metódou tvrdej, alebo mäkkej pájky. Tiež sa venovaniu montáži vody, odpadu a sanity. Vykonávanie zámočníckej práce a montáž oceľových konštrukcií podľa                   zámočníckych výkresov. Zabezpečovanie kapacít z radov odborníkov, ako sú zvárací inžinieri IWE a kontrolóri zvarov IWT a IWP. Taktiež práca na strojoch CNC a montáži vzduchotechniky.